Monday 14 January 2013

Ιδιοπαθής Σκολίωση και ΧειροπρακτικήΜε τον όρο σκολίωση ορίζουμε μια παραμόρφωση του σκελετού ή οποία περιλαμβάνει πλάγια κάμψη του κορμού ή και στροφή. Η σπονδυλική στήλη συνηθέστερα παίρνει ένα σχήμα C ή S. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την ελληνική λέξη “σκόλιος” που σημαίνει στραβός, παραμορφωμένος.

Η σκολίωση είναι συνήθως ιδιοπαθούς αιτιολογίας (δηλαδή δεν γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο εμφανίζεται). Πλήττει κυρίως τις γυναίκες και εμφανίζεται συνήθως κατά την εφηβική ηλικία.


Τα συμπτώματα της σκολίωσης είναι τα εξής:

Σε ορισμένους ασθενείς μια προοδευτική αύξηση της σκολίωσης μπορεί να πιέσει την καρδιά, να ελαττώσει την χωρητικότητα των πνευμόνων και να προκαλέσει δυσκολία στην εκτέλεση των καθημερινών κινήσεων. Γι’αυτό το λόγο είναι σημαντικό ένας ασθενής με σκολίωση να παρακολουθείται ακτινολογικά στα πρώτα στάδια της ασθένειας ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας καλπάζουσας σκολίωσης η οποία μπορεί να χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι :

  • Άνιση κατανομή της μυϊκής μάζας στη μία πλευρά της σπονδυλικής στήλης. (φούσκωμα στη μία πλευρά)

  • Οστική παραμόρφωση (“στράβωμα”) με εξόγκωμα των πλευρών ή της ωμοπλάτης η οποία προκαλείται από στροφή του θώρακα σε μια Θωρακική σκολίωση. 

  • Άνισοι γοφοί, χέρια ή πόδια.
  
Σκολίωση και Χειροπρακτική Αντιμετώπιση

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία ένας σημαντικός αριθμός μελετών που είναι ενθαρρυντικές για την χρήση της Χειροπρακτικής στην αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς σκολίωσης. Στο τέλος του άρθρου παραθέτουμε κάποιες από αυτές.

Τα βασικότερα οφέλη της Χειροπρακτικής αντιμετώπισης είναι :

1)      Ελάττωση στις μοίρες (Cobbs angle) της Σκολίωσης.
2)     Βελτίωση του αισθητικού τομέα της Σκολίωσης (η πλάτη γίνεται πιο “ίσια” και μειώνονται τα εξογκώματα.)
3)      Μείωση του πόνου που πιθανώς να προκαλείτε από τις αλλαγές που προκαλεί η Σκολίωση σε κάποιο από τα σημεία της σπονδυλικής στήλης. (Πολλές φορές ένας ασθενής με Σκολίωση μπορεί να έχει πόνο στον Αυχένα ή τη Μέση. Δηλαδή μακριά από την περιοχή στην οποία βρίσκεται η Σκολίωση)
4)      Βελτίωση στην αναπνοή από την διόρθωση του θώρακα.

Ο βασικός σκοπός της Χειροπρακτικής αντιμετώπισης της Σκολίωσης είναι η διόρθωση των σπονδυλικών “μπλοκαρισμάτων” που υπάρχουν στην Σκολίωση. Αυτό ενεργοποιεί αντανακλαστικά τα οποία είναι δυνατόν να βελτιώσουν την εικόνα της Σκολίωσης. Ο Χειροπράκτης αφού λάβει ένα πλήρες ιστορικό της κατάστασης σας θα σας κάνει κάποια ειδικά νευρολογικά και ορθοπεδικά τεστ. Θα ψηλαφίσει την σπονδυλική στήλη για να ανιχνεύσει αυτά τα “μπλοκαρίσματα” που μπορεί να έχουν υποστεί οι σπόνδυλοι σας από την αλλαγή της σπονδυλικής στήλης λόγω της Σκολίωσης. Κατόπιν χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές (πιέσεις, διατάσεις κ.α.) που ενδείκνυνται θα προσπαθήσει πρώτα να χαλαρώσει τους σφιγμένους μύες και κατόπιν θα σας κάνει ειδικές  Χειροπρακτικές ανατάξεις που αποσκοπούν στην εξομάλυνση της θέσης των σπονδύλων. Στο τέλος της θεραπείας σας ο Χειροπράκτης θα σας προτείνει ειδικές ασκήσεις και διατάσεις με τις οποίες ο ασθενής θα μπορέσει να αποκτήσετε πάλι την χαμένη ελαστικότητά σας καθώς και να δυναμώσει την σπονδυλική σας στήλη. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της Σκολίωσης είναι οι εξειδικευμένες συμβουλές που μπορεί να σας δώσει ο Χειροπράκτης σας για το πώς να έχετε σωστότερη στάση και να μην καταπονείτε την σπονδυλική σας στήλη.
                                                                                      
Για περαιτέρω πληροφορίες πάνω στα προβλήματα της Θωρακικής μοίρας της Σπονδυλικής στήλης και την Σκολίωση καθώς και για άλλα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης μπορείτε να επικοινωνείτε  μαζί μου στο

bodah@hotmail.com, στο 697-9320314


Κωνσταντίνος Κοντουβάλης BSc (Hons), D.C., PG Cert (Clin.Chiro)
                            Δρ. Χειροπρακτικής (UK)
                Balance Taping Certified Junior InstructorΠηγές και επιστημονικές μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Χειροπρακτικής στις περιπτώσεις Σκολίωσης.


1) Outcomes For Adult Scoliosis Patients Receiving Chiropractic Rehabilitation: A 24-month Retrospective Analysis. Journal of Chiropractic Medicine 2011 (Sep); 10 (3): 179-184.

2)  4 Year follow up of a patient undergoing Chiropractic Rehabilitation for Adolescent Idiopathic Scoliosis. Journal of Pediatric, Maternal & Family Health - Chiropractic 2011;   2:   54-58

3)  Scoliosis Treatment Using a Combination of Manipulative and Rehabilitative Therapy: A Retrospective Case Series.  BMC Musculoskeletal Disorders 2004 (Sep 14); 5: 32

4)    Manipulation for the control of Back Pain and Curve Progression in patients with skeletally mature Idiopathic Scoliosis: Two cases.  JMPT 1994 (May); 17(4):253-257
 
5)   Scoliosis: Biomechanics and Rationale for Manipulative Treatment. JMPT 1989 (Feb);   12 (1):  38-45

No comments:

Post a Comment